Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Materialkunskap

Materialkunskap - allmänt

Gjutjärn är den gemensamma benämningen för järn-kollegeringar med mer än 2 viktprocent kol. Grafiten uppträder i olika former, som beskrivs nedan, och ger tillsammans med grundmassan dess olika egenskaper.

Gjutjärn innehåller inte bara järn och kol utan också kisel, mangan, fosfor, svavel och andra ämnen i små mängder. Den höga halten kol och närvaron av kisel ger gjutjärn mycket god gjutbarhet. Gjutjärn är lätt att smälta (låg smältpunkt) och har låg viskositet i smält tillstånd vilket gör att det går att gjuta tunnväggiga detaljer.

Våra material

Till gruppen gjutjärn räknas fyra grundtyper som skiljer sig från varandra genom olika mikrostrukturer och därmed mekaniska egenskaper. Grundtyperna är: gråjärn, segjärn, kompaktgrafitjärn och vitjärn. SKF Mekan gjuter alla utom vitjärn.

Gråjärn

Gråjärn
Grafitform - fjällformad grafit som leder värme och vibrationer mycket bra samt ger god spånbrytning vid skärande bearbetning.
 • utmärkta gjutegenskaper
 • god skärbarhet
 • goda glidegenskaper
 • mycket god tryckhållfasthet
 • relativt god draghållfasthet
 • låg seghet
 • god värmeledningsförmåga
Materialegenskaperna kan förbättras/ändras genom tillsats av olika legeringsämnen.

Segjärn

Segjärn
Grafitform - grafiten är i nodulär form (kulform) vilket ger högre hållfasthet och seghet än gråjärn.
 • goda gjutegenskaper
 • god skärbarhet
 • hög hållfasthet och seghet
 • goda glidegenskaper
 • bra utmattningsegenskaper
Olika hållfasthetsklasser kan uppnås genom styrning av den kemiska sammansättningen som i sin tur ger olika förhållande av ferrit och perlit i grundmassan.


Kompaktgrafitjärn CGI

Kompaktgrafitjärn
Grafitform - mellanting mellan gråjärn och segjärn. Maskformig grafitform som fås genom en noggrannt reglerad tillsats av magnesium.
 • god skärbarhet
 • god värmeledningsförmåga
 • god hållfasthet och seghet
 • bra dämpningsförmåga
CGI ligger mellan gråjärn och segjärn vad gäller hållfasthet, seghet och hårdhet. Produkterna får lägre vikt jämfört om de varit tillverkade i gråjärn
SKF logo