Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Vi utbildar

Vi har möjlighet att erbjuda våra kunder specialanpassade utbildningar i gjuteriteknik. Utbildningen har tre huvudområden: grundläggande gjuterikunskap, metallografi och gjutfelsanalys. Utifrån kundens önskningar och behov anpassar vi nivån på utbildningen. Meningen är att på så sätt öka våra kunders kunskap om gjutprocessen men även höja kompetensen inom områden som konstruktion och kvalitet. På så sätt kan vi få ett ökat samarbete mellan dig som kund och vårt gjuteri. Utöver teoridelen ingår även praktiska övningar och studiebesök i gjuteriet.

Förslag på delar som kan ingå i de olika utbildningarna.

Grundläggande gjuterikunskap

 • översikt av gjutna material
 • översikt av formningsmetoder
 • översikt av formmaterial
 • genomgång av processen från smältning till färdigt gjutgods
  rundvandring i gjuteriet
 • praktisk övning: formning av eget gjutgods

Metallografi

 • översikt av gjutna material
 • standardisering av gjutjärn
 • grunder inom metallografi
 • strukturförändringar vid stelning och svalning
 • strukturbedömning enligt ISO 945
 • praktisk övning i form av provberedning och mikroskopering

Gjutfelsanalys

 • genomgång av gjutfel
 • utgående gjutfel
 • ingående gjutfel
 • sugningar, mikro och makro
 • sprickor
 • gasblåsor
 • innesugningar
 • praktisk övning: Att känna igen gjutfel
SKF logo