Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Gjuteritjänster

Gjuteriet har en kapacitet på cirka 24 000 ton/år godkänt gjutgods av högsta segjärnskvalitet. Smältverket förfogar över tre högfrekvensugnar på 6 ton vardera, två nätfrekvensugnar på 18 ton och dessutom två varmhållningsugnar på 27 respektive 60 ton.

Genom innovativ produkt- och processutveckling vill vi kunna möta dina krav som kund. Vi strävar efter att bli en bra och långsiktig samarbetspartner. Med engagerade och kunniga medarbetare arbetar vi ständigt med att effektivisera vår produktion, ha en flexibel kapacitet och bli mer kostnadseffektiva, bland annat med hjälp av Six Sigma.

Vårt gjuteri arbetar både med externa kunder men också med att försörja vårt interna behov av gjutgods till bl.a. lagerhus. Kapaciteten är totalt ca 28.000 ton grå- och segjärn per år. Gjuteriet har ca 110 anställda.

Klicka på länkarna nedan för att finna mer information om gjuteriet.

Gjuteritjänster

SKF logo