Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Produktionsmetoder - Gjuteriet

Beredning

Beredningen
Vi gör vår gjutgodsberedning i 3D CAD-systemet Pro-E. Simuleringar görs i Magma.

Smältning

Smältning
 • Kapacitet 28.000 ton/år
 • 3 st ABB HF elugnar à 6 ton
 • 2 st ABB LFD elugnar à 18 ton
 • 2 st ABB varmhållningsugnar 27 och 60 ton
 • Segjärn enligt Tundish cover-metoden

Formning

Formning
 • 1 st Malcus flask-formautomat med högtrycksformning, flaskstorlek 1000 x 900 x 325/325, maxvikt ca 200 kg
 • 1 st DisaMatic 2013 LP, bullstorlek 600 x 480, maxvikt på produkt 25 kg
 • Handformning sker med kallhärdande resolharts, flaskstorlek från 300 till 1500 x 1000 x 440/350, maxvikt från 1 000 kg

Kärntillverkning

Kärntillverkning
 • Tillverkning sker enligt Resol/CO2-metoden
 • 3 st kärnskjutmaskiner Röper H12-25

Rensning

Rensning
 • Rensmaskiner Maus, Koyama
 • Bänkrensplatser
 • Stålsandsblästrar

Modelltillverkning

Modelltillverkning
Vi har egen modellverkstad för tillverkning och underhåll av modeller i trä, järn och plast. Vi har två CNC-fräsmaskiner för tillverkning av modeller direkt från CAD-underlaget. Vi har även goda kontakter med skickliga externa modelltillverkare.

Material

Vi gjuter i följande materialsorter:

Gråjärn
EN-GJL 200
EN-GJL 250
EN-GJL 300

Segjärn
EN-GJS 400-18
EN-GJS 400-18 LT
EN-GJS 500-7
EN-GJS 700-2

Kompaktgrafitjärn CGI
EN-GJS 600
SKF logo