Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Vill du ha ett helgjutet samarbete?

Vi sätter kunden i centrum och blir gärna din samtalspartner när det gäller gjutgods och gjutgodsdesign.

Tillsammans kan vi hitta den bästa lösningen på dina frågor. Genom att vara med i processen från början kan vi optimera gjutgodsdesignen genom att använda våra simuleringsprogram.

Vårt gjuteri är anpassat för gjutgods i små och medelstora serier i våra två formningsanläggningar. Vi har även möjlighet att köra korta serier och tyngre gods i vår handformning.

Vi har en hel verkstad men bara när du behöver

Genom oss får du det bästa för varje situation då vi har flera olika samarbetspartner, som ledande modelltillverkare som komplement till vår egen modelltillverkning. Vi kan även rekommendera samarbetspartner inom bearbetning. För att förenkla för dig tar vi gärna ansvar för hela processen om du som kund så önskar.

Kontakta oss gärna så svarar vi på era frågor och informerar om vad vi kan erbjuda.
Kontaktperson: Per Mohlin tel. 0150 - 74 000
SKF logo