Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKF Logistics Services

Logistik som bygger på hundra år som ledande i branschen

På SKF Logistics Services
  • arbetar vi med att förstå industritillverkarnas utmaningar och krav
  • levererar vi material till produktionslinjer och produkter till kunder
  • samarbetar vi med kunder för att skapa effektiva, smidiga och miljövänliga logistiklösningar
Ett engagerat team med fler än 1200 logistikspecialister och utvalda partner världen över som står redo att tillhandahålla innovativa och hållbara logistiklösningar.

Läs mer om SKFs logistiktjänster på SKF.com. Observera att länkarna går till engelskt material.

SKF logo