Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Mekaniskt underhåll

SKF har stor kapacitet att utföra en rad olika typer av servicetjänster inom mekaniskt underhåll. I och med att vi arbetar med kunder från alla typer av industrier har vi byggt upp en mycket bred kompetens. Våra skickliga serviceingenjörer kan erbjuda ert företag professionell hjälp på plats, eller i vår verkstad. Genom att låta SKF se över underhållet kan ni förhindra oplanerade driftstopp och reducera era underhållskostnader.

Vi kan hjälpa ditt företag med:

Montering och demontering av lager
Mounting CARB on a yankee cylinder
Leder och utför alla typer av lagermontage och även demontage. Vi har rätt kompetens och rätt verktyg och ser till att jobbet blir korrekt utfört.
Hydrostatlager
Vi utför akut och förebyggande underhåll på hydrostatlager och tillhörande hydraulsystem på plats i er anläggning.
Vi erbjuder även nytillverkning och renoveringar av hydrostatlager samt nykonstruktion av hydrostatlagerlösningar.
Renoveringar
Truck gearbox
Vi renoverar allt från enstaka maskindelar till hela maskiner. Detta utförs på plats eller i vår verkstad i Göteborg.

Exempel:
 • Produktionsmaskiner
 • Verktygsmaskiner
 • Växellådor
 • Applikationer med linjära rörelser (kulskruvar, linjärlager, linjärstyrningar)
Inspektion och tillståndskontroll
Vi utför bland annat tillståndskontroll och inspektion av lager, lagerhus, tätningar och smörjsystem. Vid behov tar vi hjälp av vårt labb och vår lageranalysavdelning som är experter på felsökningar vid återkommande lagerhaverier.
Avancerade uppmätningar
Shaft alignment tool TKSA 11
Vi har stor erfarenhet av axeluppriktningar och geometriska uppmätningar. Vi använder oss av den senaste tillgängliga lasertekniken.

Axeluppriktningar:
 • Fläktar
 • Pumpar
 • Växellådor
Geometriska uppmätningar: (planhet/rakhet/vinkelräthet/pekriktning/parallellitet)
 • Fundament/maskinbäddar
 • Maskinbäddar
 • Linjärbord
 • Valsar
Uthyrning och reparation av SKFs underhållsprodukter
Värmare
 • Hydraulmuttrar
 • Hydrauliska Pumpar
 • Induktionsvärmare (lagervärmare)

Vi ser över och reparerar värmare och pumpar i vår verkstad i Göteborg.

Mål som vi vill uppnå hos kund:

CMP at customer site
 • Ökad livscykel på lager och kringutrustning
 • Bättre miljö för era lagerapplikationer
 • Reducering av miljöpåverkan
 • Kostnadsbesparingar
 • Minska antalet oplanerade driftstopp

Hitta bästa lösningen

Solution Factory
SKF Solution Factory hjälper våra experter dig med anpassade tekniska lösningar. Kanske vill du ha en lösning som ännu inte finns, eller så vill du skära kostnader men vet inte var, eller motverka oplanerade driftstopp. SKF Solution Factory finns på ett antal ställen i världen och tillsammans bildar de ett globalt nätverk till din tjänst.

Läs mer...
SKF logo