Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Rekonditioneringstjänster

Rekonditionering bidrar i stor utsträckning till att minska livscykelkostnader för industriutrustning, vilket ger fördelar som:
  • förlängd brukbarhetstid för komponenter
  • minskade underhållskostnader
  • förbättrad driftsäkerhet för ökad produktionstid och produktivitet
  • minskad risk för haverier
  • bibehållet skick på reservdelar
  • ökad total driftsäkerhet för produktionsutrustning
  • underlag för förbättringar av driftsäkerhet

Det blir allt viktigare för vårt samhälle att minska den negativa miljöpåverkan. Rekonditionering kan avsevärt bidra till förbättrad hållbarhet genom minskad energiförbrukning och användning av naturtillgångar.

SKF har lång erfarenhet av rekonditionering. Våra servicecentra kan erbjuda specialistkunskaper inom rekonditionering, renovering, omarbetning samt uppgradering av viktiga industrikomponenter och system.

SKFs rekonditionering utförs av våra toppmoderna servicecentra som finns på strategiska platser över hela världen. Centren utför service enligt metoder och processer som fastställts av SKF för att uppfylla de kvalitets- och prestandakrav som finns för industrikomponenter.

Genom utökat samarbete kan SKF erbjuda kostnadseffektiva lösningar för lägre driftskostnader och optimering av produkternas hela livscykel.

Information om tjänster

Klicka på ikonerna nedan för att få ytterligare information om detta tjänsteområde. Observera att länkarna nedan går till information på engelska.
SKF logo