Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

Rotating Equipment Performance

För ökad maskintillgänlighet

I SKFs Rotating Equipment Performace Center hjälper vi kunder att säkerställa och öka tillgängligheten i sina maskiner genom tillståndskontroll i kombination med fjärranalys och åtgärdsförslag. Med hjälp av trenddiagram kan avvikelser identifieras vid ett tidigt stadie och eventuella åtgärder kopplas på. Allt för att leverera en stabil och hög tillgänglighet i en anläggning eller maskin.

Ny teknik erbjuder nya möjligheter
Dagens sofistikerade instrument och molnlösningar skapar nya möjligheter till ökad kontroll på dina maskiners status. Genom att kombinera dem med SKFs djupa kunskap om roterande applikationer och utrustning gör vi det möjligt att på ett enkelt sätt säkerställa och förbättra maskintillgänligheten i din anläggning eller industri. Via vårt center får du en direktingång till SKFs nätverk av specialister och ingenjörer som tillsammans kan skapa de åtgärder som behövs för att säkerställa en optimerad drift.

Inga stora investeringar behövs
SKFs olika finansieringslösningar gör det enkelt att komma igång. Det behövs inga stora investeringsbeslut för att köpa in ny utrustning. Våra instrument går att hyra månadsvis och behöver inte köpas in. Allt utifrån vad som passar ert företag bäst.

Vårt arbetssätt i fem övergripande steg

1. Insamling av data från kritisk utrustning med hjälp av senaste teknik.

2. I vår molntjänst lagras datan säkert och erbjuder snabb och enkel åtkomst.

3. SKFs experter analyserar datan och återkopplar med maskinstatus och åtgärdsförslag.

4. Tack vare nya insikter kan rätt insats utföras i form av rätt kompetens, service eller lösning. 

5. Vid regelbundna gemensamma uppföljningsmöten säkerställs att uppsatta KPI:er och mål har uppnåtts.

SKF logo