Cookies på SKFs webbplats

SKF använder cookies för att anpassa informationen på våra webbplatser så att den så långt det är möjligt överensstämmer med besökarnas preferenser, t.ex. land- och språkinställningar.

Accepterar du SKFs cookies?

SKFs återförsäljarnätverk

Distributor in front of inventory

SKF förser sin största kundgrupp inom den industriella eftermarknaden och fordonseftermarknaden med tjänster, både direkt och via ett globalt återförsäljarnätverk.

Förståelse för lokala marknadsbehov, effektiva IT- och logistiksystem samt stöd från SKFs inbyggnadsingenjörer och specialister med breda kunskaper är några av de viktiga verktyg som gör SKFs återförsäljarnätverk till en värdefull resurs för kunder.

För att kunna erbjuda högklassig service genom dessa kanaler samarbetar SKF med två typer av återförsäljare:

  1. Auktoriserade SKF-återförsäljare, som tillgodoser den industriella eftermarknaden; Sverull ElektroDynamo AB och Momentum-Industrial AB. Dessutom har SKF två auktoriserade lantbruksåterförsäljare, Grene Sverige och Lantmännen Maskin. 
  2. Återförsäljare som betjänar fordonseftermarknaden
SKF logo