Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Pogoji in določila

Z dostopom in uporabo tega spletnega mesta/aplikacije skupine SKF, ki predstavlja AB SKF in/ali povezane družbe ("SKF"), soglašate z naslednjimi pogoji in določili:

Garancijska izjava in omejitve odgovornosti
Čeprav smo izjemno skrbni pri zagotavljanju natančnosti informacij spletnega mesta/aplikacije, SKF ponuja informacije izključno v objavljeni obliki in NE NANJE NE DAJE GARANCIJ, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z POSREDNIMI GARANCIJAMI DOBAVLJIVOSTI IN USTREZNOSTI ZA POSAMEZEN NAMEN. Soglašate, da uporabljate to spletno mesto/aplikacijo na lastno odgovornost, da prevzemate vso odgovornost za vse stroške, povezane z uporabo tega spletnega mesta/aplikacije, in da SKF ne bo odgovoren za nobene neposredne, slučajne, posledične ali posredne škode, ki bi lahko nastale kot posledica vašega dostopa do spletnega mesta/aplikacije ali uporabe podatkov ali programske opreme, objavljenih v okviru tega spletnega mesta/aplikacije.

Vse garancije in predstavitve izdelkov SKF v okviru tega spletnega mesta/aplikacije, ki jih kupite ali uporabljate, bodo dogovorjene v skladu s pogoji in določili pogodb za te izdelke ali storitve.

SKF ne prevzema nobene odgovornosti za natančnost ali zanesljivost podatkov v okviru drugih spletnih mest/aplikacij, na katere povezuje ali jih omenja spletno mesto/aplikacija SKF. SKF prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za vsebine v okviru tega spletnega mesta/aplikacije, ki so jih ustvarile ali objavile tretje osebe. SKF tudi ne zagotavlja, da sta to spletno mesto/aplikacija ali da so zunanja spletna mesta/aplikacije, na katere se povezujeta, brez virusov ali drugih škodljivih elementov.

Avtorske pravice
Avtorske pravice tega spletnega mesta/aplikacije in avtorske pravice do informacij in programske opreme, ki so na voljo v okviru tega spletnega mesta/aplikacije, si pridržuje SKF ali njegovi licenčni partnerji. Vse pravice so pridržane. Vse licenčne vsebine navajajo lastnika licence, ki je SKF-u dovolil objavo in uporabo informacij. Informacij in programske opreme, ki sta na voljo v okviru tega spletnega mesta/aplikacije, ni dovoljeno reproducirati, podvajati, kopirati, prenašati, distribuirati, shranjevati, spreminjati ali drugače uporabiti za kakršen koli komercialni namen brez predhodne pisne odobritve SKF. Brez pisne odobritve SKF je dovoljena reprodukcija, shranjevanje in prenos informacij za potrebe posameznikov . Informacij in programske opreme v nobenem primeru ni dovoljeno prenašati na tretje osebe.

Blagovne znamke in patenti
Vse blagovne znamke, tržne blagovne znamke in poslovni logotipi, prikazani v okviru spletnega mesta/aplikacije SKF, so last SKF-a ali njegovih licenčnih partnerjev. Kakršna koli uporaba teh elementov je dovoljena samo na podlagi predhodne pisne odobritve SKF. Vse licenčne blagovne znamke, objavljene v okviru tega spletnega mesta/aplikacije, navajajo lastnika licence, ki je SKF-u dovolil uporabo blagovne znamke. Dostop do tega spletnega mesta/aplikacije uporabniku ne podeljuje nobenih licenčnih pravic v okviru katerega koli patenta v lasti ali licenčni uporabi SKF.

Spremembe
SKF si pridržuje pravico do sprememb in popravkov tega spletnega mesta/aplikacije ob katerem koli času.
SKF logo