Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Engineering a sustainable future

2015 februar 04, 08:41 CEST

Ker okoljski vidiki postajajo vse pomembnejši za inženiring in proizvodna podjetja, lahko napredno misleče organizacije trajnostno usmerjenost uporabijo za krepitev dobička in poslovnega uspeha ter obenem pomagajo ne le svojim kupcem, ampak tudi našemu planetu, pravi gospod Rob Jenkinson, direktor korporativnega trajnostnega razvoja pri SKF.

Vsaka stopnja proizvodnega postopka na nek način vpliva na okolje.  To drži tako pri surovih materialih, ki jih podjetje izbere za svojo proizvodnjo, kot tudi pri energiji, porabljeni v proizvodnih postopkih, in načinu, na katerega ob izteku uporabnosti odložimo izdelke. Čeprav je ob trenutni tehnologiji in stanju svetovnega gospodarstva precej težko pričakovati, da bo neka operacija dosegla 100 % učinkovitost in pozitiven neto vpliv na okolje, pa to ne pomeni, da si proizvajalci, inženirji in poslovni vodje tega ne smejo zastaviti za cilj.

Čeprav so politike socialne odgovornosti podjetij (corporate social responsibility oziroma CSR) v taki ali drugačni obliki že dolgo v veljavi, pa je svetovni finančni zlom v letih 2008-09 povzročil, da so številne organizacije odložile ali preklicale mnoge od svojih okoljskih pobud. Nekatere druge pa so vseeno ostale osredotočene nanje, saj so se zavedale možnih pozitivnih vplivov na poslovni izid, ki jih lahko prinesejo tovrstne politike. Sedaj gospodarstvo počasi okreva in situacija se spreminja, saj se vedno več poslovnih vodij zaveda, da močna, konsistentna in strateška politika CSR, ki je vgrajena prav v osrednje vrednote organizacije, lahko prinese resnično in merljivo vrednost za vsako podjetje, njegove deležnike, zaposlene in kupce.

V družbah, kot je SKF, pa trajnost že mnogo let velja za osnovno poslovno načelo. Hkrati predstavlja ključno gonilo inovacije in zajema vse od same gradnje naših tovarn in pisarn do proizvodnih postopkov, porabe energije in vode ter načrtovanja in dobave naših izdelkov in storitev.

SKF BeyondZero: Nova perspektiva

Leta 2006 smo uvedli novo strategijo za aktivno in merljivo zmanjševanje vpliva na okolje, in to ne le svojega, temveč tudi tistega naših kupcev in dobaviteljev. Strategija z imenom SKF BeyondZero, ki je prerasla v neločljiv del našega bistva, ima dva dopolnjujoča se cilja. Prvi je zmanjševanje negativnega vpliva na okolje, ki ga imajo poslovne operacije nas samih in naših dobaviteljev. Drugi je inovacija in razvoj novih tehnologij, izdelkov in storitev, s katerimi bodo naši kupci lahko zmanjšali porabo energije in količino odpadkov.

Zaradi svojih večletnih aplikativnih raziskav in razvoja na področju upravljanja okoljskega življenjskega kroga smo močno izboljšali razumevanje okoljskega vpliva svojih dejavnosti, izdelkov in rešitev. Izvedeli smo, kakšen vpliv na okolje imajo naše dejavnosti na različnih stopnjah verige vrednosti, vse od izbire surovin ter načina njihove uporabe in obdelave ter energije, ki jo izdelki SKF porabijo, ko so uporabljeni v kupčevih aplikacijah, pa do tega, kaj se zgodi z izdelki po izteku njihove življenjske dobe. Na osnovi tega smo prišli do spoznanja, da je vplive na okolje mogoče zmanjšati na vseh stopnjah verige vrednosti in da se največji potencial za to skriva v fazi uporabe izdelka, torej v načinu, na katerega naši izdelki in rešitve delujejo v vsaki od kupčevih aplikacij.

Učinkovitost proizvodnje

Že mnoga leta v praksi izvajamo pomembne korake v smeri izboljševanja svojih lastnih proizvodnih operacij. Vse nove tovarne in logistični centri so ne glede na svojo lokacijo zgrajeni skladno z najnovejšimi gradbenimi standardi LEED in Standardom upravljanja z energijo ISO 50001. Poleg tega sodelujemo s svojimi ključnimi dobavitelji ter jim pomagamo doseči podobno raven odgovornosti do okolja in zmanjšati količino energije, ki jo porabijo na primer pri energetsko intenzivnih postopkih izdelave jekla.

Na področju logistike sodelujemo s svojimi prevozniki in jim pomagamo zmanjšati okoljski vpliv tovornega prometa. K temu spadajo pogodbene omejitve porabe goriva za ponudnike storitev cestne logistike, zmanjšanje uporabe letalskega tovornega prevoza, visoko stopnjo izkoristka tovornega prostora tovornjakov in vključitev v program Čisti tovorni promet.

Vpliv teh pobud je bil znaten. Med letoma 2006 in 2013, ko je naša prodaja na svetovni ravni zrasla za 20 %, smo svoje potrebe po energiji zmanjšali za 13 %, za podoben odstotek pa smo pri svojem delovanju uspeli zmanjšati tudi celoten izpust toplogrednih plinov, še posebej ogljikovega dioksida.

Upravljanje življenjskega kroga izdelka

Upravljanje življenjskega kroga izdelka vse od njegovega razvoja do končnega odlaganja je ključna sestavina koncepta SKF BeyondZero. Različne študije so pokazale, da imajo mnogi izdelki največji vpliv na okolje takrat, ko delujejo v uporabnikovih aplikacijah, saj lahko na tej stopnji nastane celo do 75 % vseh z izdelkom povezanih izpustov ogljikovega dioksida.

Izdelki SKF, ki spadajo v hitro rastoči portfelj SKF BeyondZero, morajo izpolnjevati zahtevna merila, ki zagotavljajo, da vsakemu kupcu resnično prinesejo okoljske prednosti, ne da bi to negativno vplivalo na zmogljivost, delovanje, kakovost ali zanesljivost izdelka. Ta merila spadajo v dve kategoriji:

  • Zasnovano za okolje: Izdelek ali rešitev morata sama po sebi prinašati okoljske prednosti, in sicer prek neke svoje značilnosti, na primer nizkega količnika trenja ali zmanjšane mase.
  • Uporabljeno za okolje: Izdelek ali rešitev mora jasno dokazljivo pomagati pri izboljšanju okoljskega delovanja kupčeve aplikacije, za katero se uporablja.
Med tipične primere izdelkov in rešitev iz portfelja SKF BeyondZero spadajo energijsko učinkoviti visokohitrostni motorji s trajnim magnetom za uporabo v prezračevalnih puhalih v obratih za čiščenje odpadnih voda.  Ti lahko zmanjšajo porabo energije za do 40 %, kar prinaša tako poslovne kot okoljske prednosti.  Na podoben način tudi kroglični ležaji z globokimi utori SKF Sealed Energy Efficient (E2) znatno zmanjšajo torno gibanje, kar omogoča prihranke energije, ki so pri posameznem ležaju morda majhni, kumulativen učinek skozi čas, ki bi ga imela zamenjava vseh ležajev v industrijskih motorjih, tlačilkah in ventilatorjih, pa lahko pomeni znaten prihranek. Med novosti spada tudi SKF ConRo, povsem zatesnjena enota valjarske linije za uporabo pri neprekinjenem litju v jeklarstvu, ki predvidoma lahko zmanjša letne izpuste CO2 za 1,5 ton na valjarsko linijo.

Vedno pametnejši

Pospešen prehod na pametne tovarne, kjer se v dovršenih mrežah za krmiljenje in avtomatizacijo uporabljajo pametne naprave, kot so ležaji SKF Insight, bo seveda pomembno vplival na trajnost v proizvodnem sektorju. Na začetku bo uvedba pametnih tehnologij v proizvodne postopke zmanjšala porabo energije in vode ter podaljšala življenjsko dobo strojev, s čimer bo dodatno upadla količina izrabljenega materiala oziroma odpadkov. Na daljši rok pa bodo podatki in izkušnje, pridobljeni iz uporabe pametnih sistemov, podjetjem pomagali razviti novo generacijo proizvodnih orodij in postopkov, morda pa bodo vplivali tudi na samo oblikovanje in konstrukcijo proizvodnih linij in poslovnih prostorov.  V vsakem primeru pa bodo na voljo priložnosti za re‑inženiring obstoječih sistemov, da se bodo ti lahko spopadli z izzivi stalnega izboljševanja trajnostne naravnanosti v vselej zahtevnejšem in tekmovalnem svetovnem okolju.

SKF logo