Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Informácie o súboroch „cookies“

Cookies
Webové stránky spoločnosti SKF používajú súbory „cookies“. Súbor „cookie“ je dátový prvok, ktorý webová stránka môže poslať do prehľadávača, ktorý ho môže potom uložiť vo vašom systéme. Spoločnosť SKF používa súbory „cookies“ na koordináciu informácií na našich webových stránkach tak, aby sme ich čo najviac prispôsobili vašim preferenciám ako návštevníka (napríklad výber krajiny a jazyka). Súbory „cookies“ umožňujú prispôsobiť informácie, ktoré vám webová lokalita poskytne pri ďalšej návšteve. Položky, ako napríklad meno používateľa, sa v prípade zaregistrovania na webovej stránke ukladajú prostredníctvom súboru „cookie“.

Súbory „cookies“ spoločnosti SKF
Na stránkach spoločnosti SKF sa používajú prechodné aj trvalé súbory „cookies“. Prechodnými súbormi „cookies“ sa myslia súbory, ktoré ostávajú uložené v pamäti iba počas návštevy používateľa na stránkach. Tieto súbory „cookies“ sa v systéme koncového používateľa neukladajú.

Trvalé súbory „cookies“ umožňujú našej webovej stránke rozpoznať vás a nastavenia, ktoré ste vykonali pri poslednej návšteve vždy, keď sa na ňu vrátite, aby ste ich nemuseli nastavovať znova. Trvalé „cookies“ sú trvalo uložené v systéme klienta (na pevnom disku alebo inde), pričom životnosť týchto súborov „cookies“ môže siahať od pár sekúnd až po niekoľko rokov. Webové stránky spoločnosti SKF používajú trvalé súbory „cookies“ napríklad na zapamätanie výberu krajiny/jazyka. Pomáhajú aj pri zbieraní štatistík, prípadne slúžia na zapamätanie účasti používateľa v online prieskume.

Možnosti
Ak z webovej stránky spoločnosti SKF nechcete prijímať súbory „cookies“, môžete: buď opustiť túto webovú stránku, alebo nastaviť prehľadávač tak, aby vás upozornil, keď prijme súbor „cookie“ a dal vám možnosť rozhodnúť sa, či ho povolíte, alebo zablokujete všetky resp. len niektoré kategórie súborov „cookies“. Prehľadávač dokáže odstrániť aj predtým uložené súbory „cookies“. Informácie o nastavení spracovania súborov „cookies“ nájdete v pomocníkovi prehľadávača. Dokonca aj keď by ste nastavenie vo vašom prehľadávači povoľujúce používanie súborov „cookies“ vypli, stále budete môcť navštíviť väčšinu častí dostupných v rámci webových stránok spoločnosti SKF.

SKF logo