Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky predaja

Skupina SKF uplatňuje Všeobecné podmienky predaja, ktoré sú zamerané na zjednodušenie rokovaní a racionalizáciu spracovania zmlúv a zmluvných vzťahov.

Pre každú krajinu skupiny SKF je k dispozícii a platí verzia špecifická pre danú krajinu.

V prípade medzinárodného obchodu v rámci Európy skupina SKF odporúča uplatňovanie Všeobecných podmienok dodania (S2012) a Všeobecných podmienok dodania a montáže (SE01) združenia Orgalime. Bližšie informácie nájdete na: www.orgalime.org.

Všeobecné podmienky technickej pomoci a poradenstva

Akákoľvek technická pomoc alebo poradenstvo poskytované skupinou SKF Group, či už v písomnej alebo ústnej forme, podlieha Všeobecným podmienkam technickej pomoci a poradenstva, ktoré zobrazíte kliknutím na nižšie uvedené prepojenie.
SKF logo