Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Zásady ochrany osobných údajov

Skôr než začnete používať túto webovú stránku, pozorne si prečítajte tieto Zásady ochrany osobných údajov.

Spoločnosť SKF pristupuje k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov používateľov našej webovej lokality veľmi zodpovedne. Keď spoločnosť SKF spracováva vaše osobné údaje, našim cieľom je, aby ste sa vždy mohli spoľahnúť na to, že vaše súkromie rešpektujeme a vašim údajom je venovaná náležitá pozornosť.

Úlohou tohto vyhlásenia je stanoviť princípy, ktorými sa spoločnosť SKF riadi pri používaní osobných údajov, ktoré jej poskytnete. Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Ak s nimi nesúhlasíte, webovú stránku nepoužívajte.

SKF bude dodržiavať vnútroštátne právne predpisy o ochrane údajov upravujúce zhromažďovanie a využívanie osobných údajov, ako je napríklad Švédsky zákon o ochrane údajov (Sw. Personuppgiftslagen 1998:204) platné pre činnosti spoločnosti SKF. Podľa Švédskeho zákona o ochrane údajov máte právo na prístup a opravu či doplnenie vašich osobných údajov. Spoločnosť SKF bude tieto práva dodržiavať do takej miery, do akej jej to dovolia jej právne záväzky.

Spoločnosť SKF zhromažďuje osobné údaje ako krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, krajinu trvalého pobytu a ďalšie informácie, ktoré jej používatelia webovej stránky dobrovoľne poskytnú. Poskytnuté osobné údaje budú spracované za účelom dodania informácií a služieb, ktoré požadujete, ako aj na marketingové a obchodné účely a vývoj. Spoločnosť SKF smie poskytnúť osobné údaje tretím stranám sídliacim v USA alebo v inej krajine, napríklad distribútorovi našich produktov za účelom spracovania objednávok a splnenia vašich požiadaviek.

Spoločnosť SKF nepreberá žiadnu zodpovednosť za spôsob ochrany osobných údajov ani za obsah externých webových stránok, na ktoré vedú prepojenia z tejto webovej stránky.

SKF môže kedykoľvek zrevidovať podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov tým, že ich aktualizuje.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým spoločnosť SKF spracováva vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať.

Centrála skupiny SKF
SE-415 15 Göteborg
Švédsko
Telefón: +46 31 337 10 00
Fax: +46 31 337 17 22

E-mail: skfweb@skf.com
SKF logo