Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Odber RSS

RSS je skratka pre „Really Simple Syndication“. Je to spôsob jednoduchej distribúcie zoznamu titulkov, oznámení o aktualizáciách a niekedy aj obsahu v rámci veľkého počtu ľudí. Používajú ho počítačové programy, ktoré tieto titulky a oznámenia usporadúvajú tak, aby sa dali ľahšie čítať.

Neustále kontrolovanie stránok môže byť zdĺhavé a únavné.

Mnoho ľudí sa zaujíma o rôzne stránky, ktorých obsah – ako správy a udalosti – sa mení v nepravidelných intervaloch. Opakované kontrolovanie každej stránky a zisťovanie, či nepribudol nový obsah, môže byť mimoriadne časovo náročné.

Ako sa prihlásiť na odber RSS

V rámci tejto lokality budete mať množstvo príležitostí prihlásiť sa na odber RSS v stĺpci napravo.
SKF logo