Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Poľnohospodárstvo

Rastúce nároky moderného poľnohospodárstva

Veľkosť, poloha, nadmorská výška, podnebie, štruktúra pôdy a striedanie plodín robia každé hospodárstvo jedinečným. Zariadenia každého z nich však musia čeliť veľmi podobným náročným podmienkam. Blato, prach a odpad. Nadmerné teplo a chlad. Dážď a naplaveniny. Korozívne chemikálie. Dlhé obdobia nečinnosti a následne obdobia intenzívnej práce. Rastúce ceny palív a nové environmentálne predpisy veci len komplikujú.
Čeľte im s riešeniami SKF Agri
V spoločnosti SKF rozumieme potrebám moderným poľnohospodárov. Kráčali sme s nimi po ich poliach a spoločne preberali ich otázky a obavy. Úzko sme spolupracovali s výrobcami originálneho vybavenia na vývoji riešení skutočných problémov a následne ich odskúšavali v našich laboratóriách a na samotných hospodárstvach.

Výsledok? Riešenia SKF Agri – sortiment produktov a služieb, ktoré sme vyvinuli na to, aby výrobcom a poľnohospodárom pomáhali vyrovnať sa s rastúcimi nárokmi meniaceho sa odvetvia. Nech ide o akýkoľvek produkt – od zložitých kombajnov až po špecializované príslušenstvo – riešenia SKF Agri prinášajú niekoľko výhod.
Výhody pre výrobcov originálnych zariadení
 • Integrované vopred zostavené riešenia
 • Robustnejšie dizajny
 • Kratšia doba uvádzania na trh
 • Jednoduchšia montáž
 • Diferencované ponuky produktov
 • Nižšie záručné náklady
Výhody pre koncových používateľov
 • Nižšie plošné náklady
 • Zredukovaná údržba
 • Dlhšia prevádzková životnosť zariadení
 • Nižšia spotreba palív a mazív
 • Vyššia miera automatizácie a presnosti
 • Stroje s vyššou pracovnou kapacitou
 • Vylepšená bezpečnosť a pohodlie

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo