Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Priemyselné riešenia

Ziskovosť prostredníctvom spoľahlivosti

Každé odvetvie má svoje osobité výzvy, no prakticky pre všetky odvetvia platia ciele, ako predĺženie bezporuchovej prevádzky, menej údržby, zlepšená bezpečnosť, energetické úspory a nižšie celkové prevádzkové náklady. Vďaka znalostiam v širokej škále disciplín a desaťročiam skúseností v úlohe technického partnera výrobcov zariadení a koncových používateľov v každom významnom priemyselnom odvetví, spoločnosť SKF nedodáva len produkty, ale kompletné integrované riešenia, ktoré našim zákazníkom pomáhajú dosahovať ich ciele.

Optimalizácia životného cyklu prostriedkov

Úzka spolupráca s výrobcami zariadení a priemyselnými koncovými používateľmi poskytla spoločnosti SKF jedinečnú možnosť porozumieť vzájomnému pôsobeniu komponentov a priemyselných procesov. Dnes tieto znalosti využívame na poskytovanie hodnoty v každej fáze životného cyklu prostriedku. Riadenie životného cyklu spoločnosti SKF je našim osvedčeným prístupom k optimalizácii dizajnu a prevádzky zariadení počas celého ich životného cyklu. Riešenia spoločnosti SKF preukázali svoju účinnosť v našich fabrikách po celom svete a zároveň preukazujú svoju hodnotu našim zákazníkom, takisto po celom svete.
SKF logo