Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Lekárska a zdravotná starostlivosť

Stále náročnejšie výzvy trhu

Starnúca populácia so stále vyššou nadváhou. Rastúce náklady a klesajúce výdavky na zdravotnú starostlivosť. Prechod zo zisťovania chorôb na ich prevenciu. Nemocnice spájané do veľkých sietí.

V prostredí s takýmito výzvami musí nové vybavenie umožňovať rýchlejšiu, bezpečnejšiu a spoľahlivejšiu diagnostiku a liečbu a spolu s nimi aj vyššiu mieru pohodlia pacientov a obsluhy. Aby výrobcovia dokázali uvádzať takéto vybavenie na trh, potrebujú dodávateľov schopných poskytovať najkvalitnejšie komponenty a technické znalosti.

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo