Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Ťažký priemysel

Extrémne podmienky, intenzívna konkurencia

Extrémnym prevádzkovým podmienkam v oceliarňach a iných kovospracujúcich závodoch sa vyrovná len málo odvetví. Teplotné a rýchlostné extrémy. Vysoké a neustále nárazové zaťaženie. Abrazívny prach, agresívne chemikálie a vysoká vlhkosť. Keď sa spoja, tieto podmienky ničia zariadenia, spôsobujú neplánované odstávky a v tom najlepšom prípade výrazne sťažujú účinnú údržbu.

Dnešné huty musia navyše čeliť rovnako agresívnej globálnej konkurencii a environmentálnej kontrole. Výsledok? Potreba vyššej produktivity, ziskovosti a udržateľnosti ešte nikdy nebola naliehavejšia.

SKF dokáže pomôcť
Vďaka znalostiam v oblasti ložísk a jednotiek, tesnení, mazacích systémov, mechatroniky a služieb ponúka spoločnosť SKF jedinečné systémové riešenia pre vstupné a výstupné aplikácie.

Naše pokročilé nástroje a technológie zahŕňajú Riadenie životného cyklu SKF – osvedčený spôsob znižovania celkových prevádzkových nákladov strojov v každej fáze ich životného cyklu, od špecifikácie a návrhu až po prevádzku a údržbu. Riešenia spoločnosti SKF dokážu hutám pomôcť dosiahnuť:
  • vyšší objem produkcie
  • menej neplánovaných odstávok
  • nižšie prevádzkové náklady
  • lepšiu kvalitu produktov
  • menej údržby
  • menej výrazný dopad na životné prostredie
  • vyššiu bezpečnosť pracovníkov
  • inováciu zariadení

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo