Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Celulóza a papier

Plnenie požiadaviek náročného trhu

Trhové sily a rastúce regulačné nároky výrazne sťažujú udržanie ziskovosti závodov na výrobu a spracovanie celulózy a papiera.

Konkurencia je intenzívna a stále globálnejšia.

Náklady na energiu a suroviny sú už teraz vysoké a neustále stúpajú a spolu s nimi aj náklady spojené s novou legislatívou týkajúcou sa ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia.

Závody sú nútené stále viac sa zameriavať na efektivitu procesov, spoľahlivosť strojov a všetky ostatné činitele, od školení až po informačné technológie, ktoré ovplyvňujú ich produktivitu a ziskovosť.

Zvýšte produktivitu a ziskovosť s riešeniami od spoločnosti SKF
Vďaka kombinácii znalostí v oblasti ložísk, tesnení, mazania a služieb s vyše 100-ročnými skúsenosťami v odvetví výroby celulózy a papiera spoločnosť SKF závodom ponúka celý sortiment riešení z jediného zdroja, ktoré zvýšia produktivitu a zredukujú potrebu údržby.

Od špeciálnych ložísk a tesnení až po osvedčené technológie monitorovania stavu, nástroje na údržbu, odborné poradenstvo a súvisiace služby zamerané na spoľahlivosť, riešenia spoločnosti SKF vám dokážu pomôcť:
  • zvýšiť objem výroby
  • skrátiť čas odstávok
  • znížiť náklady na údržbu
  • znížiť spotrebu energie a spotrebného materiálu
  • zvýšiť bezpečnosť pracovníkov
  • inovovať alebo optimalizovať zariadenia
  • minimalizovať kapitálové výdavky

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.

Riešenia spoločnosti SKF pre stroje na výrobu vreckoviek

SKF logo