Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Železnice

Partnerstvo životného cyklu

V rámci konceptu partnerstva životného cyklu spoločnosť SKF prostredníctvom všetkých svojich znalostí a technológií pomáha zákazníkom z oblasti železničnej prepravy prekonávať ekonomické a environmentálne výzvy:
  • inovácie pre ziskový a udržateľný rast
  • vývoj a implementáciu
  • riadenie a repasovanie prostriedkov
  • miestna prítomnosť
Špecifikácia
Spoločnosť SKF sa ako líder na trhu stanovujúci trendy v oblasti technológií angažuje v rámci odvetvia železničnej prepravy a ponúka prispôsobené riešenia a produkty.
Návrh a vývoj
Znalostné platformy a uznávané praktické skúsenosti spoločnosti SKF poskytujú presnú analýzu situácie zákazníka a riešenie orientované na budúcnosť – založené na ekonomických a environmentálnych požiadavkách.
S našimi zákazníkmi nás spája viac než len partnerstvo. Je to od samého začiatku blízky a vzájomne obohacujúci vzťah, ktorý posúvajú vpred spoločné hodnoty: bezpečnosť, kvalita, hospodárnosť a energetická úspornosť.
Výroba a skúšanie
Spoločnosť SKF disponuje skúseným tímom a výrobnými štandardami, ktoré nepripúšťajú nič menej, než dokonalosť, a ktoré sú sprevádzané spoľahlivými technikami kontroly a zabezpečovania kvality.
Rozhodujúcim kľúčom k dlhodobej spoľahlivosti je dôkladné testovanie výkonnosti a odolnosti pomocou moderných skúšobných zariadení, ako aj praktické skúšky certifikované uznávanými orgánmi.
Inštalácia a uvedenie do prevádzky
Služba inštalácie spoločnosti SKF ponúka tie najlepšie holistické služby od homologizácie až po montáž priamo v závode spolu s poskytnutím návodov, dokumentácie a individuálneho zaškolenia.
Vysoko kvalifikovaný miestny tím predaja a technických služieb spoločnosti SKF poskytne zákazníkom z odvetvia železničnej prepravy zasvätené praktické poznatky a osobnú podporu v miestnom jazyku a podľa ich požiadaviek.
Bohaté miestne zdroje spoločnosti SKF ponúkajú globálnemu odvetviu železničnej prepravy tie najlepšie kapacity zákazníckych služieb prostredníctvom 15 000 distribučných lokalít vo viac než 130 krajinách – logistické služby dotiahnuté do dokonalosti.
Prevádzka a monitorovanie
Spoločnosť SKF disponuje znalosťami v oblasti rotačných zariadení, ktoré vo svete nemajú páru. Blízke pracovné partnerstvá s našimi zákazníkmi nám dopomohli k jedinečným a podrobným znalostiam procesov a výziev špecifických pre každé z hlavných priemyselných odvetví.
Vďaka tomu sa SKF odlišuje ako poskytovateľ kompletných riešení zameraných na maximalizovanie produktivity strojov a závodov. Poškodenia možno odhaliť skôr, než spôsobia mechanické zlyhanie – čím sa znížia náklady životného cyklu.
Pomocou systémov detekcie stavu a prostredníctvom sofistikovaných algoritmov na spracovanie údajov možno rozpoznať vznikajúce poškodenie a včas zabezpečiť potrebné opravy skôr, než dôjde k závažným mechanickým zlyhaniam.
Údržba a opravy
Služby údržby a opráv od spoločnosti SKF poskytujú dlhšiu životnosť produktov, redukujú neplánovanú údržbu a predlžujú bezporuchovú prevádzku. Spoločnosť SKF ponúka individuálne stratégie údržby a technické plány.
Prostredníctvom najmodernejších technológií, striktných pravidiel opakovaného používania, pokročilých systémov repasovania a príkladnej kontroly kvality dokáže spoločnosť SKF obnoviť pôvodnú úroveň výkonnosti ložísk.
Ako nové: maximálna produktivita, nižšie náklady životného cyklu, výkonnosť a spoľahlivosť nových výrobkov, nižší dopad na životné prostredie. Na repasovanie ložísk spoločnosť SKF používa tie isté kvalitné materiály, metódy a stroje, aké boli použité pri ich výrobe.

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo