Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Ťahače, prívesy a autobusy

Chcete zvýšiť spoľahlivosť, udržateľnosť a ziskovosť? Závesy kolies od spoločnosti SKF ponúkajú životnosť viac ako 1 000 000 km!

S narastajúcimi nákladmi na palivo, cestné poplatky, vodičov a kvalifikovaných technikov si vlastníci vozových parkov uvedomujú, že ak si chcú zachovať ziskovosť, musia hľadať čo najvyššiu efektivitu vo všetkých oblastiach svojich činností. Prevádzkovatelia vozových parkov potrebujú predĺžiť bezporuchovú prevádzku a znížiť celkové prevádzkové náklady. Pre výrobcov ťahačov, prívesov a autobusov to znamená výzvy a zároveň príležitosti. Tým, že výrobcovia vlastníkom a prevádzkovateľom pomôžu nájsť odpovede na kriticky dôležité otázky – spoľahlivosť, efektivita a bezpečnosť – zabezpečia si vedúce postavenie na trhu a získajú verných zákazníkov, čo sa im z dlhodobého hľadiska vyplatí. Vozové parky pochopiteľne uprednostnia výrobcov, ktorí im pomôžu plniť napäté harmonogramy dodávok, znižovať náklady na údržbu a vyhýbať sa neplánovaným poruchám, ktorých následkom je ušlý zisk a občas aj strata zákazníka. Možnosť spoľahnúť sa na zdroje dôveryhodných technických partnerov bude naberať na dôležitosti, pretože práve výrobcovia a prvostupňoví dodávatelia reagujú na naliehavé výzvy tohto odvetvia bohatého na konkurenciu.

SKF dokáže pomôcť

Vďaka desaťročiam úzkej spolupráce s poprednými výrobcami ťahačov a prívesov a ich dodávateľmi komponentov spoločnosť SKF rozumie otázkam, ktoré hýbu vaším biznisom. Toto porozumenie je umocnené skúsenosťami s prevádzkou vozového parku po celom svete. Práve tieto skúsenosti sú jadrom Logistických služieb spoločnosti SKF. Od zrodu kamiónovej dopravy stanovovali ložiská SKF zlatý štandard výkonnosti v motoroch, prevodovkách, hnacích jednotkách a závesoch kolies. V tomto odvetví máme na konte množstvo priekopníckych prvenstiev, od spojených závesov ťahačov až po pokročilé tesniace systémy, ktoré prepísali očakávania prevádzkovej životnosti komponentov. Systematický prístup spoločnosti SKF k dizajnu vás udrží v popredí neustále sa rozvíjajúcich technológií.

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo