Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Veterná energia

Zvyšovanie výkonnosti a hospodárnosti turbín

Veterná farma
Spoločnosť SKF navrhuje a vyvíja ložiská, tesnenia, systémy na monitorovanie stavu a mazacie systémy, ktoré umožňujú nákladovo efektívnejšiu výrobu veternej energie.

Spoločnosť SKF spolupracuje s výrobcami originálnych zariadení a s prevádzkovateľmi veterných fariem a jej inžinieri poskytujú špecializované riešenia zamerané na optimalizáciu spoľahlivosti a výkonnosti nových a existujúcich dizajnov veterných turbín.
Výhody riešení spoločnosti SKF
Špecializované riešenia pre veterné turbíny od spoločnosti SKF dokážu výrobcom turbín a vlastníkom veterných fariem pomôcť:
  • zvýšiť produkciu energie
  • zvýšiť výkonnosť a spoľahlivosť turbín
  • znížiť náklady na prevádzku a údržbu
  • znížiť spotrebu paliva
  • minimalizovať dopad na životné prostredie
  • znížiť energetické straty
  • zredukovať záručné nároky
  • skrátiť dobu uvádzania na trh
  • prispôsobiť riešenia
  • vyrábať globálne

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo