Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Transformácia SKF na spoločnosť s inteligentnou výrobou

 • Príbeh

  2017 jún 20, 10:00 CEST

  Digitálne technológie pomáhajú spoločnosti SKF revolučným spôsobom meniť rýchlosť a flexibilitu jej výrobných závodov. Zákazníkom to prináša kratšie časy od objednávky po dodávku, menšie zásoby a nižšie náklady.

  Göteborg, Švédsko, 20. júna 2017: Výrobná excelentnosť bola vždy dôležitou súčasťou ponuky SKF jej zákazníkom. Vlastnosti produktov SKF a ich životnosť závisia od vhodných materiálov, precíznej geometrie a presného zostavenia. Na dosiahnutie týchto charakteristík spoločnosť neustále zlepšuje a vyvíja svoje výrobné procesy a schopnosti.

  Avšak prvotriedna výroba nie je len o presnosti. Vyžaduje si aj veľkú flexibilitu. Aby výrobcovia dokázali zabezpečiť maximálne možnú kvalitu služieb zákazníkom a pritom udržať náklady pod kontrolou, potrebujú živé a prispôsobivé výrobné systémy, ktoré dokážu zvládnuť malé výrobné série a pracovať s krátkymi výrobnými lehotami.

  SKF, podobne ako mnoho iných špičkových výrobných spoločností, prevzala princípy štíhlej výroby vrátane vytrvalého zamerania na elimináciu chýb, oneskorení a iných foriem plytvania. Spoločnosť teraz buduje novú generáciu výrobných systémov, ktorá bude na dosiahnutie ďalšej krokovej zmeny v rýchlosti, efektivite a flexibilite zahŕňať aj silu dnešných digitálnych technológií.

  „Spičková výroba je v SKF o poskytovaní inovatívnych zdrojov hodnoty zákazníkom pri najefektívnejších nákladoch“, hovorí Roberto Napione, manažér SKF pre strojové centrá excelentnosti a štandardizácie. „V dnešnom prostredí už nemôžeme pracovať v pevných výrobných postupnostiach, chceme požiadavky od zákazníkov v reálnom čase a tieto konkrétne produkty vyrábať v požadovaných objemových dávkach.“

  Takáto schopnosť má potenciál poskytovať zákazníkom SKF nesmiernu hodnotu, vysvetľuje. Dnes mnoho z nich trávi obrovské množstvo času a úsilia na predpovedanie budúcich objednávok. Kvôli splneniu predpovedí majú potom v zásobách viazaný cenný kapitál. V budúcnosti si títo zákazníci budú môcť objednávať to, čo budú potrebovať a vtedy, keď to budú potrebovať a budú sa môcť spoľahnúť, že ten správny produkt budú mať k dispozícii v správny čas.

  Je to pôsobivo jednoduchá myšlienka, vyžaduje si však zložité zmeny za scénou. „Digitálna transformácia vo výrobe obsahuje zlepšenie flexibility prostredníctvom kompletného toku našich výrobných procesov. Je to o výrobných dávkach produktov s veľmi malým počtom kusov v každej dávke“, hovorí Napione.

  Takáto flexibilita sa dosahuje dvomi spôsobmi, vysvetľuje. Prvým je „vertikálna“ flexibilita, dosahovaná strojmi, ktoré sa dokážu automaticky prepínať medzi rôznymi produktmi bez nutnosti zastavenia výroby kvôli manuálnej výmene nástrojov, nastaveniam a kontrolám. Obsahuje vysoký stupeň automatizácie, napríklad používanie robotov na výmenu nástrojov a iných komponentov.

  Ďalším je „horizontálna“ flexibilita, ktorá je o dosiahnutí plynulej konektivity v rámci organizácie. „Znamená to zabezpečiť, že procesy používané každou súčasťou organizácie – zásobovací reťazec, obstarávanie a výroba – sú integrované na celom svete, takže fungujú ako systém a obsluhujú sa prostredníctvom jednej komunikačnej platformy”, hovorí Napione.

  Niekoľko pák, jeden cieľ.
  Vo výrobných závodoch, hovorí Napione, sa SKF zameriava na zvýšenie efektivity, zlepšenie flexibility a skrátenie času od objednávky po dodanie pri najnižších možných nákladoch. Ak sa potom pozrieme na efektivitu, tak to znamená mať efektivitu údržby na takej úrovni, ktorá dokáže udržiavať stroje v činnosti presne a spoľahlivo čo najdlhšie. Pri prevádzkovej efektivite chceme maximalizovať výkonnosť výroby a súčasne minimalizovať náklady. Pri informačnej efektivite chceme zabezpečiť, aby sa správna informácia od strojov, iných súčastí spoločnosti a aj od zákazníkov dala získať a použiť v správny čas. A energetická efektivita je o optimalizícii spotreby energie a maximálne možnom znižovaní odpadu. „Z hľadiska nákladov hrá energia významnú úlohu, ale súčasťou celkovej sociálnej zodpovednosti organizácie je aj dosahovanie vysokého stupňa trvalej udržateľnosti a zabezpečenie, aby sa energiou neplytvalo“, poznamenal.

  Spoločnosť využíva na dosiahnutie svojich cieľov širokú škálu nástrojov a technológií. Prístup „digitálneho dvojčaťa“ umožní spoločnosti SKF v blízkej budúcnosti, počas vývoja, simulovať produkty, výrobné procesy a dokonca aj spracovávať spotrebu energie v digitálnom prostredí. Umožní to zlepšovať návrhy a optimalizovať technologické postupy ešte pred nastavením akéhokoľvek stroja alebo spracovaním akéhokoľvek komponentu v reálnom čase. Stroje používané v dielni sa budú vyznačovať vysokou úrovňou automatizácie, takže sa dokážu nastaviť tak, aby vyhovovali rôznym požiadavkám. Ich súčasťou je mnoho snímačov, takže dokážu monitorovať vlastné zdravie a výkonnosť, počas činnosti vykonávať opravy a úpravy, alebo tímu údržby vysielať signály o hroziacich problémoch. Systémy automatizovanej identifikácie umožnia sledovanie produktov počas výroby a strojom poskytnú všetky informácie potrebné na vykonanie správnych činností na každom diele, ktorý dostanú. Cloudové systémy na ukladanie údajov a komunikačné systémy napokon previažu celý digitálny výrobný proces a tieto dôležité horizontálne odkazy poskytnú širšej organizácii.

  Prebiehajúca transformácia
  Integrácia všetkých týchto elementov je nesmierne zložitý proces, ktorý si vyžaduje značné zručnosti a vynachádzavosť ľudí, hovorí Napione. Preto nie je možné kompletnú digitálnu transformáciu výrobných činností SKF uskutočniť z večera do rána.

  Avšak doterajšie skúsenosti spoločnosti sú dostatočné na to, aby mala dôveru v hodnotu tohto prístupu. Závod na výrobu ložísk SKF v Göteborgu sa využíva ako skúšobný stav reálneho sveta pre špičkovú digitálnu výrobu. Prevádzka zaviedla celý rad inovácií vrátane kompletnej siete digitálnych informácií a pokročilých riešení automatizácie. „Na automatizáciu mnohých predtým manuálnych procesov používame roboty a diely medzi výrobnými stanicami prevážajú automaticky vedené vozidlá“, hovorí Napione. „A zjednodušili sme proces zoraďovania a nastavovania strojov, takže medzi jednotlivými produktmi sa dokážu prestavovať neporovnateľne rýchlejšie ako v minulosti. V niekoľkých prípadoch sme dokonca dokázali skrátiť čas potrebný na znovunastavenie takmer na nulu, pričom stroj robí všetko automaticky.“ Tieto zmeny spolu znamenajú, že čas potrebný na prechod jedného ložiska celým výrobným procesom sa už skrátil z dní na hodiny.

  Na ďalších výsledkoch vývoja sa pracuje. SKF neustále investuje do nových strojov s vylepšenými schopnosťami a vyhodnocuje alternatívne výrobné procesy a nástroje s potenciálom pridať svojim prevádzkam ďalšiu flexibilitu. Spoločnosť pracuje aj na vlastných technológiách. Napríklad pri zostavovaní ložísk už spoločnosť SKF experimentuje so systémami prototypov, ktoré nahradia dnešné ťažké oceľové nástroje ľahkými nástrojmi, vytlačenými z 3D tlačiarne a ich hmotnosť nebude v kilogramoch, ale v gramoch. Táto zmena, hovorí Napione, umožní robotovi, ktorý sa používa na vkladanie ložiskových krúžkov do stroja, aby podľa potreby aj vymieňal nástroje. Odstráni sa tým proces výmeny nástrojov, ktorý zvyčajne trval aj niekoľko hodín.

  Spoločnosť SKF
  (publ.)

  Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
  Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97, nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenia. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 17 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2016 dosiahli 72 787 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov bol 44 868. www.skf.com

  ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.

 • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (6.2 MB)

SKF logo