Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Ložiská, jednotky a ložiskové telesá

SKF odštartovalo svoju cestu s ložiskami a do dnešného dňa je svetový líder vo vývoji a výrobe valivých a klzných ložísk. Tu nájdete celý náš sortiment, vrátane širokej ponuky ložiskových jednotiek a ložiskových domcov. 


Produkty, ktoré potrebujete môžete nájsť prostredníctvom:
  • Označenie alebo rozmery: Vyplňte nájsť produkt napravo:
  • Typ: Použite link tabuľky produktov naľavo:

Ložiská

Spoločnosť SKF vyrába prakticky všetky typy guľkových alebo valivých ložísk. Mnohé z nich sú dostupné hneď v niekoľkých zo štyroch výkonnostných tried spoločnosti SKF:
SKF standard
Štandardné ložiská od spoločnosti SKF sú známe nadpriemernou kvalitou a dlhou životnosťou. Niektoré aplikácie však musia zvládnuť vyššie zaťaženie a zároveň znižovať trenie, zahrievanie a opotrebovanie ložiska. Jasnou voľbou v prípade týchto aplikácií sú preto ložiská triedy SKF Explorer.
SKF Explorer
Preukázalo sa, že ložiská patriace do výkonnostnej triedy SKF Explorer bežia hladšie, pri nižších teplotách a vydržia dlhšie, než ložiská, ktoré do tejto triedy nepatria. Ložiská SKF Explorer boli vyvinuté pre aplikácie s vyšším zaťažením a vyrábajú sa z mimoriadne čistej, homogénnej ocele, ktorá prechádza jedinečnou tepelnou úpravou. Táto tepelná úprava poskytuje optimálnu rovnováhu medzi tvrdosťou a odolnosťou. Vnútorná geometria a konštrukcia boli optimalizované na zníženie trenia a opotrebovávania. Povrchová úprava všetkých kontaktných povrchov podporuje vytvorenie hydrodynamickej vrstvy.
SKF Energy Efficient
Keďže potreba šetrenia energiou každým dňom rastie, každá technológia umožňujúca čo i len malé zníženie spotreby energie je vítanou novinkou.
Čerpajúc z viac ako 100 rokov technických poznatkov a bezkonkurenčnej odbornosti v oblasti tribológie a príbuzných vedných odborov, spoločnosť SKF vytvorila výkonnostnú triedu SKF Energy Efficient (E2).
Hoci vývoj ložísk SKF stabilne smeroval k stále vyššej účinnosti a spoľahlivosti, táto nová výkonnostná trieda predstavuje výrazný prelom. Ložiská SKF E2 znižujú straty spôsobované trením o najmenej 30 % v porovnaní so štandardnými ložiskami SKF podobnej veľkosti. To znamená, že v prípade porovnania s ložiskami od iných výrobcov, môže byť rozdiel ešte markantnejší.
SKF super-precision
Spoločnosť SKF ponúka kompletnú líniu super presných ložísk schopných vyrovnať sa s neustále rastúcimi nárokmi na výkon v rámci aplikácií vyžadujúcich maximálnu presnosť. Tieto ložiská majú optimalizovaný dizajn, ktorý im umožňuje zvládnuť vyššie rýchlosti v porovnaní z predchádzajúcou výkonnostnou triedou vysoko presných ložísk. Výhody tejto novej výkonnostnej triedy sú zrejmé z celkového zlepšenia výkonu ložiska.
Hlavnými charakteristikami ložísk v tejto výkonnostnej triede sú:
  • schopnosť zvládať vysoké rýchlosti
  • vysoká nosná záťažová kapacita
  • vysoká tuhosť
  • nízka úroveň trenia
  • dlhšia prevádzková životnosť
K dispozícií je aj široký sortiment klzných ložísk, kĺbových hlavíc a puzdier.
Ponuka dizajnových a materiálových variantov týchto ložísk je takisto pomerne rozsiahla.

Jednotky

Ložiskové jednotky od spoločnosti SKF zvyčajne pozostávajú z ložiska, tesnenia, maziva a mechanizmu na uzamknutie hriadeľa. Jednotky sú vopred zostavené a nastavené vo výrobnom závode. Tieto jednotky sú pripravené na montáž a sú k dispozícii buď s guľkovými alebo valivými ložiskami.
Okrem štandardných oceľových jednotiek spoločnosť SKF ponúka aj štandardné produkty so špecifickejším zameraním na konkrétne priemyselné odvetvie, ako je napríklad potravinárstvo a farmaceutický priemysel, ktoré vyžadujú špeciálne materiály, mazivá a domce.

Ložiskové telesá

Za účelom prispôsobenia sa výkonnostným charakteristikám ložísk SKF, spoločnosť navrhuje a vyrába kompletný rad ložiskových telies a tesnení. Tieto domce a tesnenia sú známe svojou kvalitou a odolnosťou. Okrem dizajnu zjednodušujúceho montáž, nastavovanie a premazávanie, ložiskové telesá SKF sú opracované tak, aby v nich mohlo ložisko vydržať celú dobu svojej prevádzkovej životnosti.

Ložiská, ložiskové jednotky a telesá nájdete v tabuľkách produktov.

Informácie o produktoch

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo