Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

By-wire

Vyšší stupeň reakcie, bezpečnosti a ergonómie

SKF ponúka inovatívne riešenia v oblasti technológií by-wire a mechatroniky. Tieto ponúkajú mnoho výhod nad rámec tradičných mechanických riešení, vrátane nasledovných:

  • Kratšia reakčná doba a menšia hmotnosť, pretože nie sú potrebné mechanické spoje.
  • Vyššia bezpečnosť v dôsledku počítačom ovládaných zásahov do riadenia.
  • Lepšia ergonómia vďaka zníženiu potrebnej sily a rozsahu pohybov vodiča, ako aj väčšej flexibilite v oblasti umiestnenia ovládacích prvkov. Vďaka tejto flexibilite sa navyše výrazne rozšíria možnosti v oblasti projektovania vozidiel.
  • Umožňujú vybavenie vozidiel takými pokrokovými funkciami, ktoré majú pozitívny dopad na produktivitu, komfort a bezpečnosť, a ktoré nie je možné aplikovať tradičnými mechanickými riešeniami (napr. automatická aktivácia parkovacej brzdy po odstavení vozidla, variabilné nastavenie pomeru prevodu riadenia v závislosti od prevádzkových podmienok vozidla, atď.)

Súvisiace produkty a služby sú uvedené nižšie

SKF logo