Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Monitorovanie stavu

Monitorovanie stavu je proces zisťovania stavu strojov počas prevádzky. Kľúčom k úspešnému programu monitorovania stavu je:
 • vedieť, čo hľadať
 • ako to interpretovať
 • kedy uviesť tieto znalosti do praxe
Úspešné používanie tohto programu umožňuje opravy problémových komponentov ešte pred ich zlyhaním. Monitorovanie stavu nielenže pomáha personálu závodu znížiť pravdepodobnosť katastrofálneho zlyhania, ale umožňuje im aj objednať diely vopred, naplánovať dostupnosť pracovnej sily a ostatné opravy počas danej odstávky.

Systém riadenia prostriedkov SKF @ptitude

Hardvérové a softvérové komponenty systému riadenia prostriedkov SKF @ptitude boli navrhnuté tak, aby bezproblémovo spolupracovali navzájom a so systémom údržby vášho zariadenia v rámci jednej integrovanej platformy. Tento systém umožňuje:
 • integráciu údajov o monitorovaní stavu všetkých strojov do jedného spoločného programu
 • plynulé zdieľanie údajov v rámci funkčných liniek
 • elimináciu dlhého zaškoľovacieho obdobia a problémov s kompatibilitou softvérových platforiem
 • opakovanie vášho úspechu v iných zariadeniach
Hardvér
Vďaka nástrojom na meranie vibrácií od spoločnosti SKF máte výhody údržby založenej na monitorovaní stavu na dosah, či už pre skúsených, alebo nových používateľov. Spoločnosť SKF ponúka široký sortiment hardvéru na monitorovanie stavu a komplexný rad produktov pre online systémy, ako napríklad:
 • prenosné nástroje na zber, ukladanie a hodnotenie údajov o stave a procesoch strojových zariadení
 • kontrolné systémy a manažéri údajov na presné a konzistentné zaznamenávanie, určovanie trendov, ukladanie, komunikáciu a konanie na základe údajoch o procesoch a kontrole
 • online systémy na nepretržité sledovanie a ochranu strojov
 • systémy snímačov vibrácií a sond vírenia na kritické monitorovanie strojov
 • Testovanie elektromotorov

Tieto nástroje môžete použiť na spustenie nového programu monitorovania stavu alebo doplniť už existujúci program, posudzovať ložiská elektromotorov, znižovať náklady na energie a emisie CO2 - to všetko s minimálnymi investíciami a potrebou školení.
Softvér
Monitorovací systém SKF @ptitude pozostáva z troch modulov - Analyst (Analýza), Inspector (Kontrola) a Observer (Pozorovanie) - tvoriacich základ plne integrovaného princípu monitorovania stavu, ktorý umožňuje rýchle, efektívne a spoľahlivé ukladanie, manipuláciu a získavanie veľkého množstva komplexných informácií o stave strojového vybavenia a závodu ako celku. Výkonný softvér prijíma údaje z celého radu zariadení na zber údajov od spoločnosti SKF a komunikuje s podporou pri rozhodovaní SKF @ptitude na zabezpečenie konzistentného a spoľahlivého rozhodovacieho procesu.
Riešenia správy energie a trvalej udržateľnosti
Riešenia správy energie a trvalej udržateľnosti od spoločnosti SKF pomáhajú rozvíjať spôsoby na kontrolovanie spotreby energie a vyhľadávania možností na šetrenie energie v rámci celého závodu. Tieto riešenia obsahujú niekoľko produktov a služieb – mnohé z nich sa používajú v našich výrobných závodoch po celom svete.
Podpora a služby monitorovania stavu
Aby sme vám pomohli využiť produkty a technológie monitorovania stavu SKF naplno, poskytujeme rozsiahly sortiment podporných služieb, medzi ktoré patria:
 • technická podpora
 • Plány podpory produktov PSP
 • Školenie
elektronické brožúry týkajúce sa produktov a služieb monitorovania stavu
Spoločnosť SKF ponúka celý rad produktov a služieb monitorovania stavu na optimalizáciu údržby a spoľahlivosť vašich strojov. Nasledujúce elektronické brožúry obsahujú prehľady niektorých z týchto produktov a služieb.

 • Elektronická brožúra Údržba, spoľahlivosť a optimalizácia prostriedkov: Prehľad technológií a služieb od spoločnosti SKF
 • Elektronická brožúra Rady SKF Microlog: Prehľad špičkového radu prenosných zberačov údajov a analyzátorov v odvetví
 • Elektronická brožúra Integrované monitorovanie stavu SKF: Prehľad popredných nástrojov a technológií na optimalizáciu údržby a spoľahlivosti strojov v odvetví

Informácie o produktoch

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo