Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Produkty na údržbu

Pomôžte svojmu ložisku dosiahnuť maximálnu prevádzkovú životnosť

Každé ložisko má vopred vypočítanú prevádzkovú životnosť. Výskum však preukázal, že nie každému ložisku sa ju z rôznych dôvodov aj podarí dosiahnuť. Počas životného cyklu ložiska možno rozpoznať dôležité fázy, ktoré majú výrazný vplyv na jeho prevádzkovú životnosť. Tieto fázy sú montáž, mazanie, nastavenie, základné monitorovanie stavu a demontáž. Dané fázy životného cyklu ložiska sú mimoriadne dôležité pri dosahovaní maximálnej prevádzkovej životnosti ložiska. Pomocou tých správnych postupov údržby a nástrojov môžete výrazne predĺžiť prevádzkovú životnosť ložiska a zvýšiť produktivitu a efektivitu závodu.

Informácie o produktoch

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo