Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Tesnenia

Tesniace riešenia prispôsobené výkonu vášho systému

Tesnenia majú mimoriadne dôležitý vplyv na celkový výkon systému. Životnosť a spoľahlivosť niečoho, čo je často považované za jednoduchý komponent, môže mať výrazný vplyv na vaše produkty a prevádzku. Spoločnosť SKF má viac než 100 rokov skúseností v rámci rôznych odvetví a aplikácií a je jedinou spoločnosťou schopnou podporovať kľúčové aspekty tesniaceho systému prostredníctvom svojich znalostí problematiky ložísk, tesnení, mazania a súvisiacich vedných odborov a technológií. Spoločnosť SKF ponúka odborné poradenstvo a poskytuje podporu počas celého životného cyklu vášho tesniaceho systému.

Tesnenia nájdete v tabuľke produktov.

Informácie o produktoch

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.

Hlavné body

SKF logo