Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Asset Management

Komplexný sortiment služieb riadenia procesov

Skúsenosti s poradenstvom v oblasti výrobného a spracovateľského priemyslu. Tá najlepšia odbornosť v oblasti aplikačného inžinierstva a monitorovania stavu strojov. Skúsenosti z výroby a znalosti v oblasti spoľahlivosti rotačných strojov. Spoločnosť SKF to všetko skombinovala do jedinečného a obsiahleho sortimentu strategických a taktických služieb riadenia procesov.

Osvedčený proces vylepšovania

Začíname osvedčeným procesom posudzovania na vyhľadanie možností zlepšení v rámci závodu a vývoj riešení. Cieľom je začlenenie vašich obchodných cieľov, aplikačných výziev a organizačnej kultúry do harmonogramu na zlepšenie spoľahlivosti. Následne použijeme našu osvedčenú metodiku optimalizácie účinnosti prostriedkov (Asset Efficiency Optimization - AEO) na vývoj riešení, ktoré vašim prostriedkom umožnia produkovať viac bez súčasného zvýšenia investícií do nových zariadení, čím v konečnom dôsledku dosiahneme zvýšenie návratnosti vašich prostriedkov. Služby riadenia prostriedkov od spoločnosti SKF sú k dispozícií po celom svete a môžu vášmu podniku pomôcť pri vývoji stratégií a taktík na dosiahnutie priaznivejšej konečnej bilancie.

Riešenia:

 • posudzovanie a benchmarking
 • strategické plánovanie
 • Vyvážený záznam
 • kľúčové ukazovatele výkonu
 • analýza rizík
 • hodnotenie stratégie údržby
 • hodnotenie výkonnosti prostriedkov
 • riadenie zásob
 • plánovanie a tvorba pracovných harmonogramov
 • aplikačné inžinierstvo
 • riadenie spoľahlivosti
 • riadenie nákladov životného cyklu
 • podpora počítačových systémov riadenia údržby alebo
  systémov riadenia podnikových prostriedkov
 • kontrolné inžinierske činnosti údržby nových konštrukcií
 • organizačný rozvoj

Servisné informácie

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo