Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Školenie zákazníkov

Rozšírenie znalostí a zlepšenie spoľahlivosti

Výrobcovia sú v súčasnosti pod obrovským tlakom, aby poskytovali čo najvyššiu kvalitu za čo najnižšie ceny. Dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti strojov je preto mimoriadne dôležité. Ziskovosť výrobcov priamo závisí od schopností personálu a jeho podpory pri využívaní jeho potenciálu zo strany zamestnávateľov a odvetvia.

Prečo by ste si mali na školenia v oblasti údržby spoľahlivosti vybrať práve spoločnosť SKF?

Naše školiace kurzy stoja na viac ako 100 rokoch skúseností a znalostí v oblasti spoľahlivosti rotačných strojov, ktoré vo svete nemajú konkurenciu. Blízke pracovné partnerstvá s našimi klientmi nám dopomohli k jedinečným a podrobným znalostiam procesov a výziev špecifických pre každé z hlavných priemyselných odvetví.

Kurzy spoločnosti SKF sa zameriavajú na zlepšenie výkonnosti strojov a zariadení tvoriacich jadro výrobného procesu.

Využite svoje investície do vedomostí naplno

Na dosiahnutie vzdelávacích cieľov toto portfólio kurzov využíva zmiešaný študijný princíp prostredníctvom celého radu metodík, ako je napríklad e-learning, vyučovacie hodiny, praktické cvičenia a dozor priamo v závode.

Spoločnosť SKF môže pomôcť aj pri vykonávaní online analýzy potrieb vzdelávania určenej na zmapovanie aktuálnych kompetencií vášho personálu v celom rade oblastí a navrhnutej na určenie oblastí, v ktorých sú schopnosti vašich zamestnancov nedostatočné a zlepšiť tak efektívnosť závodu.

Servisné informácie

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo