Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Služby

Riešenia rozšírených služieb

SKF ponúka široký sortiment služieb zákazníkom OEM a zákazníkom náhradných dielov po celom svete, v rámci každého významného odvetvia a v každej fáze životného cyklu prostriedkov. Riešenia rozšírených služieb od spoločnosti SKF vám môžu pomôcť:
  • zlepšiť produktivitu
  • znížiť náklady na údržbu
  • zlepšiť energetickú účinnosť
  • optimalizovať dizajny
  • skrátiť dobu uvádzania na trh
  • znížiť celkové náklady na prevádzku.

Komplexné portfólio

Sortiment služieb spoločnosti SKF siaha od vývoja nových strojov a preverovania dizajnov až po generálne opravy, integrované riešenia údržby, školenia a monitorovania na diaľku. 

Dokážeme vám pomôcť znížiť spotrebu energie vašej prevádzky a zlepšiť jej udržateľnosť. Budeme spolupracovať na určovaní oblastí, na ktoré sa treba zamerať a na dosiahnutí čo najrýchlejšej návratnosti vašich investícií.

Riadenie životného cyklu SKF

SKF logo