Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku.

Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Služby repasovania a údržby

Repasovanie výrazne prispieva k zníženiu nákladov životného cyklu priemyselných zariadení a poskytuje celkové výhody, ako sú napríklad:
  • predĺžená prevádzková životnosť daného komponentu
  • znížené náklady na údržbu
  • lepšia spoľahlivosť, bezporuchová výroba a produktivita
  • znížená pravdepodobnosť zlyhaní
  • zachovávanie stavu náhradných dielov
  • lepšia celková spoľahlivosť zariadení
  • prispievanie k zlepšovaniu spoľahlivosti.

Minimalizácia negatívnych dopadov na životné prostredie je pre dnešnú spoločnosť stále dôležitejšou otázkou a repasovanie môže prostredníctvom znižovania spotreby surovín a energie výrazne prispievať k lepšej udržateľnosti.

Spoločnosť SKF má v oblasti repasovania desiatky rokov skúseností. Naše servisné strediská ponúkajú profesionálne kapacity v oblasti repasovania, renovácie, generálnych opráv, prepracovávania alebo vylepšovania kľúčových priemyselných komponentov a systémov.

Repasovanie alebo renováciu v spoločnosti SKF vykonávajú moderné servisné strediská, ktoré sú strategicky rozmiestnené po celom svete. Tieto strediská repasovanie vykonávajú v súlade s postupmi a procesmi stanovenými spoločnosťou SKF, ktoré sa starajú o splnenie kvalitatívnych a výkonnostných nárokov kladených na priemyselné komponenty.

Spoločnosť SKF dokáže prostredníctvom širších partnerstiev ponúkať nákladovo efektívne riešenia prinášajúce celkovú optimalizáciu životného cyklu produktov a nižšie prevádzkové náklady.

Servisné informácie

Berte na vedomie, že nižšie uvedené prepojenia vedú k informáciám dostupným len v angličtine.
SKF logo