ข้อมูลเกี่ยวกับคุ้กกี้

คุกกี้
เว็บไซต์ของ SKF ใช้คุกกี้ คุกกี้คือส่วนประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปที่เบราว์เซอร์ของคุณได้ ซึ่งจากนั้น อาจจัดเก็บไว้ในระบบของคุณ SKF ใช้คุกกี้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราให้ใกล้เคียงกับการกำหนดลักษณะของคุณในฐานะผู้เยี่ยมชม (เช่น ประเทศและตัวเลือกภาษา) ให้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยปรับแต่งข้อมูลที่เว็บไซต์จะแสดงให้กับคุณ เมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ใหม่ รายการต่าง ๆ อย่างเช่นชื่อผู้ใช้ ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซต์นี้อาจถูกจัดเก็บผ่านทางคุกกี้

คุกกี้ของ SKF
เว็บไซต์ของ SKF ใช้คุกกี้ทั้งแบบชั่วคราวและถาวร คุกกี้แบบชั่วคราวหมายถึงคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในระยะเวลาที่ผู้ใช้ใช้งานไซต์นี้เท่านั้น คุกกี้เหล่านี้จะไม่ยังคงอยู่ในระบบของผู้ใช้

คุกกี้แบบถาวรทำให้เว็บไซต์ของเราสามารถจดจำคุณได้ เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก เพื่อที่ระบบจะได้จดจำการตั้งค่าที่คุณได้ทำไว้ในระหว่างที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งก่อน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์นี้ คุกกี้แบบถาวรจะถูกจักเก็บไว้อย่างถาวรบนระบบของเครื่องผู้ใช้ (ในฮาร์ดไดร์ฟหรือในหน่วยความจำอื่น) คุกกี้เหล่านี้อาจมีอายุนานเพียงไม่กี่วินาทีไปจนถึงหลายปี ตัวอย่างในการใช้คุกกี้แบบถาวรของ SKF ได้แก่ การจดจำการเลือกประเทศ/ภาษา การช่วยในการเก็บสถิติ และการจดจำว่าผู้ใช้ได้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ไปแล้วหรือยัง

ตัวเลือกต่าง ๆ
ถ้าคุณไม่ต้องการยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ของ SKF คุณสามารถ: ออกจากเว็บไซต์นี้ หรือกำหนดค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ (เพื่อให้คุณเลือกว่ต้องการยอมรับคุกกี้หรือไม่) หรือเพื่อปิดกั้นคุกกี้บางประเภทหรือทั้งหมด นอกจากนี้ เบราว์เซอร์ยังสามารถลบคุกกี้ที่จัดเก็บไว้ก่อนหน้านี้ได้ด้วย โปรดดูวิธีการตั้งค่าการจัดการคุกกี้ได้ที่วิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของคุณ คุณยังคงสามารถเยี่ยมชมได้เกือบทุกส่วนของเว็บไซต์ของ SKF ถึงแม้ว่าคุณได้ปิดการตั้งค่าที่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วก็ตาม

SKF logo