เงื่อนไขทั่วไป

เงื่อนไขทั่วไปของการขาย

กลุ่มบริษัท SKF ใช้เงื่อนไขทั่วไปในการขาย ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การเจรจาการค้าไม่ซับซ้อนยุ่งยาก และเพื่อจัดการสัญญาและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาให้เข้าหลักเหตุผล

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท SKF ได้จัดให้มีเงื่อนไขทั่วไปในเวอร์ชันเฉพาะประเทศสำหรับบังคับใช้ในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มบริษัท SKF

สำหรับ การค้าระหว่างประเทศภายในทวีปยุโรป กลุ่มบริษัท SKF ขอแนะนำให้ใช้เงื่อนไขทั่วไปของ Orgalime สำหรับการจัดหา (S2012) และสำหรับการจัดหาและการติดตั้ง (SE01) ดูเอกสารอ้างอิงได้ที่: www.orgalime.org

เงื่อนไขทั่วไปสำหรับการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางด้านเทคนิค

การให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางด้านเทคนิคโดยกลุ่มบริษัท SKF ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทางด้านเทคนิคของ SKF ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้
SKF logo