นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้

SKF ถือเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เว็บไซต์ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องสำคัญอย่างจริงจัง SKF ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักในการทำให้คุณมั่นใจได้ตลอดเวลาว่า หากข้อมูลของคุณได้รับการดำเนินการโดย SKF เราเคารพในสิทธิในความเป็นส่วนตัวของคุณ และใส่ใจต่อการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมเหตุสมผล

วัตถุประสงค์ของคำแถลงนี้คือเพื่อระบุหลักการเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ที่ SKF ได้รับเกี่ยวกับคุณ การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายความว่าคุณยอมรับในข้อกำหนดต่อไปนี้ ห้ามใช้งานเว็บไซต์นี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดต่อไปนี้

SKF จะปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) ของประเทศที่มีผลบังคับใช้สำหรับการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของสวีเดน (Swedish Data Protection Act (Sw. Personuppgiftslagen 1998:204) และที่มีผลบังคับใช้กับกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ ของ SKF ภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลของสวีเดน คุณมีสิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง โดย SKF จะยึดถือสิทธิดังกล่าวให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีทางกฎหมายของ SKF

SKF เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล และประเทศที่พำนักอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ให้กับเราด้วยความสมัครใจ SKF จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และบริการตามที่คุณได้ขอมา รวมไปถึงเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านการตลาด การขาย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SKF อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับบุคคลภายนอก ทั้งในและนอกสหภาพยุโรป อย่างเช่น ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อที่จะได้ดำเนินการใบสั่งซื้อ และให้บริการตามการร้องขอของคุณได้

SKF ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ภายนอก ที่เว็บไซต์นี้แสดงลิงก์เชื่อมโยงไว้

SKF ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา

หากคุณมีข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของ SKF เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรุณาติดต่อกลับมาที่เราได้ทุกเมื่อ

สำนักงานใหญ่ของ SKF Group
SE-415 15 Göteborg
ประเทศสวีเดน
โทรศัพท์: +46 31 337 10 00
โทรสาร: +46 31 337 17 22

อีเมล: skfweb@skf.com
SKF logo