ฟีด RSS

RSS ย่อมาจากคำว่า "Really Simple Syndication" ซึ่งเป็นวิธีในการแจ้งข่าวสาร การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดตข้อมูลและเนื้อหา (ในบางครั้ง) ให้กับคนจำนวนมาก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งาน RSS เพื่อจัดระเบียบพาดหัวข่าวและการแจ้งเตือนดังกล่าวเพื่อให้ง่ายต่อการอ่าน

การตรวจดูเว็บไซต์เป็นงานที่อาจใช้เวลานานและน่าเบื่อหน่าย

ผู้คนจำนวนมากสนใจในเว็บไซต์หลากหลาย ซึ่งมีเนื้อหา อย่างเช่น ข่าวสารและเหตุการณ์ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การตรวจสอบเว็บไซต์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อดูว่ามีเนื้อหาใหม่ ๆ หรือไม่เป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลา

วิธีการลงทะเบียนรับฟีด RSS

คุณสามารถลงทะเบียนรับฟีด RSS ในคอลัมน์ทางด้านขวา
SKF logo