การเกษตร

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของการเกษตรยุคใหม่

ขนาด ทำเลที่ตั้ง ความสูงจากระดับน้ำทะเลหรือพื้นดิน ภูมิอากาศ โครงสร้างของดิน และการปลูกพืชหมุนเวียนล้วนแต่ทำให้ไร่นาแต่ละแห่งมีความแตกต่างที่ไม่ซ้ำกัน แต่อุปกรณ์ที่ใช้งานในไร่นาทุกแห่งต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกัน โคลน ฝุ่น และเศษหิน อากาศที่ร้อนเกินไปหรือเย็นเกินไป ฝนและน้ำไหลผ่าน สารเคมีที่กัดกร่อน การทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน และจากนั้นก็มาใช้งานอย่างหนักเฉพาะช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ค่านำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น และกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ยิ่งทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้น
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วย SKF Agri Solutions
ที่ SKF เราเข้าใจในความต้องการของเกษตรกรยุคใหม่ เราดูการทำงานในไร่นา พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและความกังวลของพวกเขา เราทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร (OEM) เพื่อพัฒนาโซลูชันส์สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้งานจริง และจากนั้นก็นำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราและในไร่นาจริง

ผลลัพธ์ที่ได้คือ? SKF Agri Solutions - โซลูชันส์สำหรับงานการเกษตรของ SKF มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร (OEM) และเกษตรกรสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไร ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบซับซ้อนไปจนถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะงาน SKF Agri มอบประโยชน์หลายประการ
ประโยชน์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องจักร (OEM)
 • โซลูชันส์แบบประกอบเสร็จสมบูรณ์
 • การออกแบบให้มีความทนทานมากขึ้น
 • ลดเวลาในการผลิต
 • ประกอบง่าย
 • ผลิตภัณฑืที่มีความแตกต่าง
 • ลดต้นทุนในการรับประกัน
ประโยชน์สำหรับผู้ใช้
 • ต้นทุนต่อตารางเมตรที่ลดลง
 • ลดการบำรุงรักษา
 • อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ยาวนานขึ้น
 • ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและจาระบี
 • การทำงานแบบอัตโนมัติและความเที่ยงตรงมากขึ้น
 • เครื่องจักรมีขีดความสามารถสูงขึ้น
 • มีความปลอดภัยและความสะดวกมากชึ้น

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo