การก่อสร้าง

ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

แม้จะต้องรับภาระหนักและต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขที่ยากลำบาก ผู้ปฏิบัิติงานต้องควบคุมอุปกรณ์ให้ทำงานเต็มสมรรถนะและหยุดการใช้งานเพื่อซ่อมน้อยที่สุด ดังนั้น ผู้ผลิตอุปกรณ์จึงต้องผลิตอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะและการทำงานที่ดีขึ้น ทั้งหมดนี้ในราคาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันต้องทำงานสอดคล้องตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยแก๊สที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก
SKF ช่วยได้
ผู้ผลิตอุปกรณ์ระดับโลกหลายรายขอความร่วมมือกับ SKF ในการค้นหาโซลูชั่นส์ที่จะทำให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ ด้วยประสบการณ์ที่รู้ลึกในการใช้งานยานยนต์สำหรับงานก่อสร้าง และการมีผลิตภัณฑ์และโซลูชันส์ที่หลากหลายครอบคลุม ทำให้ SKF สามารถจัดหาโซลูชันแบบบูรณาการครบวงจรที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้าได้

SKF สามารถจัดหาโซลูชันที่มีสมรรถนะสำหรับการใช้งานในอนาคตสำหรับอุปกรณ์การก่อสร้าง ตั้งแต่โซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการอย่างสมบูรณ์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ซึ่งมีข้อดีดังต่อไปนี้:
  • ลดการใช้เชื้อเพลิง
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการซ่อมบำรุง
  • ปรับปรุงสภาพของเครื่องจักรและการบริหารสินทรัพย์ให้ดียิ่งขึ้น
  • การปรับปรุงด้านสรีรศาสตร์และความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo