โซลูชันส์สำหรับอุตสาหกรรม

ความสามารถในการทำกำไรด้วยการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร

แต่ละอุตสาหกรรมมีความท้าทายเฉพาะตัว แต่ในทางปฏิบัติทุกอุตสาหกรรมมีเป้าหมายเดียวกันในการเพิ่มเวลาในการทำงานของเครื่องจักร ลดการบำรุงรักษา เพิ่มความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ด้วยความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ และประสบการณ์หลายสิบปีในฐานะคู่ค้าทางด้านเทคนิคให้กับทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ทุกอุตสาหกรรม SKF จึงไม่ได้จัดหาแค่เพียงผลิตภัณฑ์ แต่ยังจัดหาโซลูชันส์แบบองค์รวมที่สามารถช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายของพวกเขาได้

ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานให้มากที่สุด

ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตอุปกรณ์และผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทำให้ SKF มีความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักรและกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง ในวันนี้ เรานำความรู้นี้มาปรับใช้ในการค้นหาโซลูชั่นที่ทำให้ท่านใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ได้สูงสุดในทุก ๆ ช่วงของวงจรอายุสินทรัพย์ การบริหารวงจรชีวิตสินทรัพย์ของ SKF (SKF Life Cycle Management) คือแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการออกแบบและการใช้งานสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามอบคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า นอกจากประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในโรงงานของเราเองทั่วโลก โซลูชันส์ของ SKF ยังได้รับการพิสูจน์แล้วว่าให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของ SKF ทั่วโลก
SKF logo