ระบบส่งกำลังสำหรับอุตสาหกรรม

สภาวะการทำงานและความต้องการที่หลากหลาย

โลก
ชุดเกียร์และระบบส่งกำลังที่ใช้อยู่ในกระบวนการผลิตทุกประเภทและทุกขนาด ต้องเผชิญกับสภาวะและความต้องการใช้งานแบบต่างๆ มากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือการใช้งานแบบใด ระบบส่งกำลังในทุกอุตสาหกรรมต้องเผชิญกับความท้าทายในเรื่องเดียวกัน คือ ต้องสามารถทำงานอย่างเชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สดุเท่าที่เป็นไปได้

บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ด้วย SKF

SKF สามารถช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ค้นพบแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบส่งกำลัง ด้วยการมองปัญหาอย่างเป็นระบบ SKF สามารถช่วยให้คุณใช้งานชุดเกียร์ได้อย่างเต็มสมรรถนะ และเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับระบบขับเคลื่อนได้หลายวิธี: 

  • เพิ่มแรงบิด
  • การออกแบบให้ลดขนาดลง
  • ยืดอายุการใช้งานเป็นสองเท่า
  • ตั้งเป้าความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานไว้ที่ 100%
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo