การแพทย์และการดูแลสุขภาพ

ความท้าทายทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ปัญหาสุขภาพเนื่องจากชราภาพและภาวะน้ำหนักเกิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น การเปลี่ยนจากการตรวจหาโรคมาเป็นการป้องกันโรค การรวมกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล

ด้วยความท้าทายเหล่านี้ โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถตรวจวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และเชื่อถือได้มากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานสะดวกสบายยิ่งขึ้น ในการนำอุปกรณ์เหล่านี้ออกสู่ตลาดให้ผู้ใช้ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมต้องการซัพพลายเออร์ที่สามารถส่งมอบส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ และมีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo