การผลิตไฟฟ้า

เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกระบวนการให้มากขึ้น

ทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับโรงงานไฟฟ้าในปัจจุบัน ในเป้าหมายนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจึงมองหาวิธีที่จะเพิ่มการผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้มากที่สุด ถึงแม้ราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนการบำรุงรักษาจะสูงขึ้น กำลังคนน้อยลง และระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดมากขึ้น

โรงไฟฟ้าที่เปิดทำงานมาเป็นเวลานานถูกจำกัดด้วยอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานาน โรงไฟฟ้าสมัยใหม่ต้องการเทคโนโลยีในการแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้กำลังคนให้น้อยที่สุด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับสินทรัพย์หรือบุคลากรเพิ่มขึ้น
SKF ช่วยได้
ด้วยความเชี่ยวชาญมานานกว่า 100 ปีในเรื่องเครื่องจักรชนิดหมุน SKF ช่วยสนับสนุนการสร้างประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ในโรงผลิตไฟฟ้ามานานกว่าสองทศวรรษ ในวันนี้ เราเป็นแหล่งเดียวที่นำเสนอโซลูชันส์แบบองค์รวมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถช่วยให้โรงไฟฟ้า:
  • เพิ่มผลผลิต
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษา
  • ยืดอายุการใช้งาน
  • เพิ่มความปลอดภัย
  • ลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ ข้อมูลนี้แสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo