พลังงานลม

การเพิ่มกำลังการผลิตและความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมกังหัน

ฟาร์มกังหันลม
SKF ออกแบบและพัฒนาตลับลูกปืน ซีล ระบบตรวจสอบสภาพและระบบหล่อลื่นที่สามารถช่วยให้การผลิตพลังงานจากลมได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น

วิศวกรของ SKF ทำงานร่วมกันกับผู้ผลิตเครืองจักรและผู้ประกอบธุรกิจกังหันลม เพื่อจัดหาโซลูชันเฉพาะที่สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของการออกแบบกังหันลมที่มีอยู่และแบบใหม่ ๆ
ประโยชน์ของโซลูชันส์ของ SKF
โซลูชันส์กังหันลมเฉพาะของ SKF สามารถช่วยให้:
  • ผลิตพลังงานได้มากขึ้น
  • เพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของกังหัน
  • ลดต้นทุนในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา
  • ลดการใช้สารหล่อลื่น
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดการสูญเสียพลังงาน
  • ลดการร้องเรียนในการรับประกัน
  • ลดเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
  • ปรับแต่งโซลูชันได้ตามต้องการ
  • ผลิตได้ทั่วโลก

การใช้งานแต่ละแบบล้วนมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป

ค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโซลูชันส์ที่ตรงกับความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงของคุณได้ โดย คลิกที่นี่ โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo