นิตยสาร Evolution


Evolution คือนิตยสารด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ออกโดย SKF ตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งครอบคลุมผู้อ่านถึง 500,000 คน ใน 80 ประเทศ

เวอร์ชั่นพิมพ์จะเผยแพร่ 4 ครั้งต่อปีใน 12 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและบริติช จีน เช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ รัสเซีย สเปน และสวีเดน

เวอร์ชั่นออนไลน์ของ Evolution จะเผยแพร่ใน 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและบริติช ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี รัสเซีย สเปน และสวีเดน

สำหรับการอ่านบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Evolution ยังจัดทำในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแบบบริติชสำหรับ iPad ให้ดาวน์โหลดฟรีจาก App Store อีกด้วย
SKF logo