เกี่ยวกับ SKF

SKF เป็นหนึ่งในผู้จัดหาเทคโนโลยีชั้นนำของโลกมาตั้งแต่ปี 1907 จุดแข็งที่เป็นรากฐานของเราคือความสามารถพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างตอ่เนื่อง และนำมาใช้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ลูกค้าของเรามีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เราบรรลุเป้าหมายนี้ได้ด้วยการหล่อหลอมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกว่า 40 อุตสาหกรรมเข้ากับความรู้ของเราในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ SKF อันได้แก่ ตลับลูกปืนและชุดตลับลูกปืน ซีล เมคคาทรอนิกส์ บริการ และระบบหล่อลื่น ความสำเร็จของเราขึ้นอยู่กับความรู้ในเทคโนโลยีเหล่านี้ พนักงานของเรา และความมุ่งมั่นของเราในการดำเนินงานตามหลักการ SKF Care

เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน

การพัฒนาเทคโนโลยีของ SKF ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสินทรัพย์ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งในการดำเนินงานของเราเองและของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ชุด BeyondZero ของ SKF คือตัวอย่างล่าสุดของสิ่งที่ SKF นำเสนอเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมว่าอะไรที่ทำให้ SKF เป็นบริษัทแห่งความรู้ด้านวิศวกรรม

ข้อมูลโดยสังเขป

SKF Care - ความทุ่มเทของเราเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

SKF logo