การฝึกอบรมสำหรับลูกค้า

เพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

ผู้ผลิตในปัจจุบันได้รับความกดดันอย่างมากในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ดังนั้น การมีเครื่องจักรที่มีความน่าเชื่อถือสูงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ความสามารถในการทำกำไรของผู้ผลิตทั้งหมดล้วนแต่ขึ้นอยู่กับทักษะของบุคลากร และวิธีการที่องค์กรสนับสนุนบุคลากรเหล่านี้ให้สามารถใช้ศักยภาพสูงสุดของพวกเขาได้

เหตุใดคุณจึงควรเข้ารับการฝึกอบรมของ SKF เรื่องการบำรุงรักษาเพื่อความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราสร้างมาจากความรู้และประสบการณ์มากกว่า 100 ปีเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการทำงานของเครื่องจักรที่มีการหมุน ซึ่งไม่สามารถมีผู้ใดในโลกเทียบเคียงได้ การเป็นคู่ค้าที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเราทำให้เราสามารถทำความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการและปัญหาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรมหลักทุกประเภท

หลักสูตรของ SKF มุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการผลิต

ทำให้การลงทุนด้านความรู้ของคุณเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงสร้างของหลักสูตรยึดตามแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้กระบวนวิธีต่าง ๆ อาทิ อีเลิร์นนิง (e-Learning) การเรียนในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติจริง และการฝึกใช้งานจริงที่หน้างาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้

SKF สามารถทำการประเมินความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need Analysis) ทางออนไลน์ เพื่อตรวจวัดความรู้ปัจจุบันของบุคลากรของคุณในเรื่องต่าง ๆ ระบบการประเมินถูกออกแบบมาเพื่อบ่งชี้ทักษะความรู้ที่พนักงานยังมีไม่เพียงพอ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน

ข้อมูลการบริการ

โปรดทราบว่าลิงด์ต่อไปนี้จะนำท่านไปยังหน้าที่ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
SKF logo