บริการ

โซลูชันส์การบริการขั้นสูง

SKF มีบริการให้เลือกมากมายสำหรับลูกค้า OEM และลูกค้าผู้ใช้ทั่วโลก ในทุกอุตสาหกรรมหลัก ในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตสินทรัพย์ โซลูชันส์การบริการขั้นสูงของ SKF สามารถช่วยคุณ
  • เพิ่มความสามารถในการผลิต
  • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบ
  • ลดเวลาในการผลิตสินค้าออกสู่ตลาด
  • ลดต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์การบริการของ SKF

บริการของ SKF ครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาเครื่องจักรกลใหม่และการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ ไปจนถึงบริการซ่อมปรับสภาพตลับลูกปืนเก่าให้กลับมาใช้ใหม่ได้ Integrated Maintenance Solutions การฝึกอบรมและการตรวจสอบเฝ้าระวังสภาพการทำงานของเครื่องจักรแบบทางไกล  

เราสามารถช่วยให้คุณลดการใช้พลังงานในการดำเนินงานของคุณและปรับปรุงพัฒนาความยั่งยืน และเราจะทำงานร่วมกับคุณในการกำหนดจุดที่จะมุ่งเน้นและวิธีที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณได้เร็วที่สุด

การบริหารจัดการสินทรัพย์ตลอดอายุใช้งาน (SKF Life Cycle Management)

SKF logo