บริการโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ที่สร้างขึ้นมาจากความเป็นนำทางอุตสาหกรรมนานนับศตวรรษ

ที่ส่วนบริการโลจิสติกส์ของ SKF
  • เราอุทิศตนเองเพื่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความท้าทายและความต้องการของผู้ผลิตทางอุตสาหกรรม
  • เราส่งมอบวัสดุเข้าสู่สายการผลิตและส่งมอบสินค้าไปสู่ลูกค้า
  • เราจับมือร่วมกับลูกค้าเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและมีใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งมั่นและหุ้นส่วนที่ได้รับคัดเลือกมากกว่า 1,200 รายทั่วโลก พร้อมที่จะให้โซลูชันโลจิสติกส์เชิงนวัตกรรมที่ยั่งยืนสำหรับคุณ

SKF logo